Tacksamhetens tillvägagångssätt

 Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
al-Qawl al-Mufîd (1/268-269)

De lärda säger att tacksamheten tar plats på tre ställen:

1 – Hjärtat. Hjärtat skall erkänna att respektive gåva är från Allâh och att Allâh har förärat Sig över en. Allâh sade:

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ

”Ingenting gott kommer er till del som inte är från Allâh.”1

Den största gåvan är islam.

2 – Tungan. Man skall tala om den för att prisa Allâh för den och för att erkänna den och inte förneka den. Man skall nämligen inte tala om den för att skryta och bli högmodig och se ned på Allâhs tjänare. När han talar om sin rikedom gör han det för att prisa Allâh, inte för att såra de fattiga. Detta är tillåtet. Beviset för det är bl a berättelsen om den blinde israeliten som besöktes av ängeln som påminde honom om Allâhs gåva:

”Ja, det stämmer. Jag var blind och Allâh återgav mig synen och jag var fattig och Allâh gav mig egendom.”

Detta är ett sätt att tala om Allâhs gåvor. Likaså talade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Allâhs gåvor när han nämnde att han är människornas absolute mästare:

”Jag är människornas mästare på Domedagen.”2

3 – Kroppen. Den skall användas lydigt gentemot Allâh som skänker gåvorna och i enlighet med det som man har fått. Exempel på det är kunskapen som Allâh har skänkt. I detta fall tackar han Allâh för kunskapen genom att handla utmed den och sprida den. Ett annat exempel är att tacka Allâh för egendomen genom att förvalta den på ett lydigt sätt och gagna människorna med den. Ännu ett exempel är att tacka Allâh för födan genom att äta den och inte bygga slott av deg.

1 16:53

2 al-Bukhârî (3340) och (4712) och Muslim (194).