Tacksamhet efter Ramadhân

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 87

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

”Och prisa Allâh som har väglett er så att ni är tacksamma.”1

Detta sade Han – och Allâh vet bättre – för att ingen skulle få för sig att det räcker att fasta en del av Ramadhân. Han (tabârak wa ta´âlâ) förebyggde den vanföreställningen genom att påbjuda fasta av hela månaden. Då hela Ramadhân har fastats ska Allâh (ta´âlâ) tackas för att Han har väglett Sina slavar till det uppdraget, underlättat det för dem och klargjort det för dem. Därtill ska Allâh lovordas med Takbîr när Ramadhân är avslutad, från att nymånen till Shawwâl har beskådats till dess att ´Îd-predikan är över.

12:185