Tacksägelse i tidning

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (886)

Fråga: Dödsboet använder sig av tidningar för att tacka alla som har kondolerat dem och argumenterar med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som inte tackar människorna tackar inte heller Allâh.”

Vad är domen för det?

Svar: Det är typiskt för alla innovatörer genom åren; de anammar allmänna bevis och tillämpar dem på sina innovationer. Handlingen är tvivelsutan en liknelse av de otrogna.