Täckning av tvättat lik

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/450-452)

633 – Jag hörde min fader säga:

Liket ska täckas med tyg i samband med tvättning. Tvättaren ska föra in händerna utan att se något av liket.”

634 – Jag läste för min fader:

När liket tvättas ska dess ansikte täckas.”

Han svarade:

Muhammad bin Sîrîn sade:

Det liket täckte i jordelivet ska också täckas nu.”

Abû Qilâbah sade:

När ett lik tvättas ska det täckas med tyg.”