Täcker fredagsbadet tvagningen?

Fråga: Täcker fredagsbadet tvagningen?

Svar: Om tvagningen avses, ja. Om han avser att täcka tvagningen med bad, täcks den:

Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”

Däribland täcks den mindre reningen av den större reningen.