Täckelset mellan profeten och hedningarna

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/117)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا

OCH NÄR du läser ur Qur’ânen, låter Vi ett täckande förhänge vara mellan dig och dem som inte tror på nästa liv.”1

Det vill säga att deras hjärtan avskärmas från förståelse och gagn av Qur’ânen. Qatâdah sade:

Det vill säga täckelse.”

Det har också sagts att det är osynligt för människan. Andra sade att det betyder avskärmad från människor. Tillsynes är det som Sa´îd bin Djubayr sade:

I samband med att ”al-Masad” hade uppenbarats kom Abû Lahabs fru med en sten i handen. Hon sade till Abû Bakr som satt med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) men som hon inte kunde se: ”Var är din vän? Jag har hört att han förtalar mig.” Abû Bakr sade: ”Vid Allâh! Han talar inte utefter sin drift, han läser inte poesi och han poemar inte.” Hon gick därifrån och sade: ”Jag kom för att krossa hans huvud med den här stenen.” Abû Bakr sade: ”Allâhs sändebud! Hon såg inte dig.” Han sade: ”Det fanns hela tiden en ängel mellan mig och henne.”

117:45