Skylning av ´Awrah

Publicerad: 2010-08-20
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (1/115-122)
Kommentarer: Imâm Sulayâm bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
Källa: Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/115-122)

 

Det är det tredje villkoret. Det är obligatoriskt att täcka dem på så sätt att inte huden syns. En mans och slavinnas ´Awrah1 är mellan naveln och knäna. Ahmad har en andra åsikt som säger att endast könsdelarna är ´Awrah.

Vad berör den fria kvinnan, anses hela hon vara ´Awrah. Det enda undantaget är ansiktet. Angående händerna har Ahmad två åsikter om det.

En slavinna som har barn med sin ägare och slavinnan som är delvis frigiven har samma dom som en [vanlig] slavinna. Ahmad har en andra åsikt som säger att de båda är som den fria kvinnan.

Det är rekommenderat för mannen att förrätta bönen i två klädesplagg. Skulle han däremot endast täcka sin ´Awrah och ha ett klädesplagg på ena axeln, så är bönen korrekt. al-Qâdhî sade:

“Det räcker att han endast täcker sin ´Awrah i den frivilliga bönen till skillnad från den obligatoriska.”2

Det är rekommenderat att kvinnan förrättar sin bön i en vid klänning, huvudslöja och ett ytterplagg som hon har ovanpå klänningen. Om hon skulle nöja sig med att enbart täcka sin ´Awrah, anses bönen vara korrekt.

Om ´Awrah skulle synas så pass lite att det inte berör den som ser det, är bönen fortfarande korrekt. Skulle det däremot beröra, blir bönen ogiltig.

Den som förrättar bönen i ett klädesplagg av siden3 eller i ett stulet klädesplagg, har ingen giltig bön. Ahmad har en andra åsikt som säger att bönen är giltig men förbjuden.

Den som endast finner ett orent klädesplagg skall förrätta bönen i det. Därefter tar han om bönen enligt Ahmad. Det är möjligt att han inte behöver ta igen4 den baserat på personen som endast kan förrätta bönen på en oren plats. Ahmad säger att han inte skall ta igen den.

Den som endast kan täcka sin ´Awrah, gör det. Om klädesplagget endast räcker till att täcka könsdelarna, täcker han dem. Om klädesplagget endast räcker till att täcka en könsdel, täcker han den han vill. Enligt Ahmads uppenbara ord är det bättre att täcka baksidan. Det har även sagts att det är bättre att täcka framsidan.

Om man lånar ut ett klädesplagg till personen för att täcka ´Awrah, måste han ta emot det. Om det inte finns något att täcka sig med överhuvudtaget, förrättar han bönen sittande och gestikulerar.

Det är tillåtet att förrätta bönen stående i detta tillstånd. Ahmad har en andra åsikt som säger att man skall förrätta bönen stående och göra Sudjûd på marken. Om han under bönen finner något i närheten att täcka sig med, gör han det och fortsätter med bönen5. Om han däremot skulle finna det långt bort, täcker han sig och tar om bönen från början.

De nakna skall förrätta bönen i samling. Deras Imâm skall vara i mitten. Om det skulle finnas män och kvinnor tillsammans, ber var och en grupp för sig. Om de skulle befinna sig i ett trångt utrymme, förrättar männen bönen medan kvinnorna vänder sig om. När de är klara, förrättar kvinnorna bönen medan männen vänder sig om.

Det är föraktfullt att lägga sitt enda klädesplagg på axlarna så att dess ena ända inte sammanbinds med den andra ändan. Detsamma gäller att lägga sitt enda klädesplagg under ena armhålan. Ahmad har en andra åsikt som säger att det är föraktfullt även om man skulle ha på sig fler klädesplagg.

Det är föraktfullt att täcka ansiktet. Likaså är det föraktfullt att täcka munnen och näsan. Dessutom är det föraktfullt att vika upp ärmarna och ha på sig midjeband som påminner om Zinâr (bälte som de kristna har på sig). Samma sak gäller att ha kläderna under anklarna utav högmod6.

1 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade: ”Språkligt betyder ”´Awrah” något bristfälligt och fult. Därifrån härrör ordet ”´Awrâ’” som betyder ful. Därefter använde man ordet åt allt som måste täckas i bönen.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´(1/115))

2 Imâm Sulaymân (rahimahullâh) sade: ”Det vill säga att man inte behöver täcka axlarna i den frivilliga bönen. Detta sade Ahmad enligt Hanbals rapportering.” (ibid. 1/118)

3 Imâm Sulaymân (rahimahullâh) sade:”Kvinnans bön i siden är korrekt eftersom det är tillåtet för henne att klä sig i siden. Detsamma gäller den ursäktade mannen. Den som endast finner sidenkläder skall förrätta bönen i dem utan att ta igen den senare.” (ibid. 1/119)

4 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade: ”Detta är Ahmads andra åsikt och den innehas av författaren själv, Mâliks rättsskola och al-Awzâ´î.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/119))

5 Imâm Sulaymân (rahimahullâh) sade: ”Om han kan göra det utan ett längre avbräck och många handlingar skall han täcka sig och fortsätta med bönen. Detsamma gjorde de bedjande i Qubâ’ när de fick reda på att böneriktningen hade ändrats. Till följd därav vände de sig om och fortsatte med bönen.” (ibid 1/120)

6 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade: ”Han – dvs. al-Mardâwî – sade i ”al-Insâf”: ”Om de menar föraktfullt på så sätt att man inte straffas för det, så är det riktigt svagt. Författaren – dvs. Ibn Qudâmah – har dock sagt i ”al-Mughnî”, och al-Madjd i sin förklaring, att föraktfullheten här innebär förbud. Detta är mer passande.”” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/122))