Tacka inte nej till parfym

Publicerad: 2019-10-12
Författare: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)
Källa: Sharh Sahîh Muslim (15/9)

Muslim sade:

2253 – Abû Bakr bin Abî Shaybah och Zuhayr bin Harb berättade för oss, från al-Muqri’, från Sa´îd bin Abî Ayyûb: ´Ubaydullâh bi Abî Dja´far berättade för mig, från ´Abdur-Rahmân al-A´radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som erbjuds doft ska inte avfärda den. Den är lätt att bära och luktar gott.”

al-Qâdhî sade:

”Det är möjligt att hadîthen gäller alla dofter. Hos Abû Dâwûd står det:

”Den som erbjuds parfym.”

Hos al-Bukhârî står det:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avfärdade inte parfym.”

Hadîthen bevisar att det är föraktfullt att oskäligt tacka nej till dofter.