Tacka Allah och dina föräldrar

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/699-700)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Dyrka Allâh och avguda ingenting, vad det än kan vara, med Honom. Och visa godhet mot era föräldrar.1

Ordet ”ingenting” kan antingen vara objekt i den bemärkelse att ni inte ska avguda något annat än Honom, oavsett om det dyrkade är levande eller dött, livlöst eller livligt, eller också grundform i den bemärkelse att ni inte ska avguda oavsett om det handlar om större avguderi eller mindre avguderi, uppenbart avguderi eller dolt avguderi.

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Och visa godhet mot era föräldrar.”

Det vill säga att ni behandlar dem väl. Att bra behandling mot föräldrar nämns direkt efter påbud om dyrkan av Allâh allena och förbud mot avguderi bevisar hur väldig rätt föräldrarna har. Likaså sade Han (ta´âlâ):

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

Tacka Mig och dina föräldrar.”2

Han (subhânah) befallde att de tackas tillsammans med Honom.

14:36

231:14