Tacka Allâh för tron på alla Hans egenskaper

Lov och pris tillkommer Allâh, den Höge, den Väldige, den Hörande, den Seende, som besitter en vid favör, skänker fortlöpande gåvor och fullkomliga dusörer och erhåller slående belägg.

Han har upphöjt Sig varvid Han var ovanför Sina sju himlar, därefter reste Han Sig över Sin tron. Han vet det dolda och det öppna. Han hör tal och hemliga möten. Han har uppenbarat Qur’ânen med Sin kunskap, skapat människan av jord med Sin hand, format henne med Sitt ord, valt ut Ibrâhîm till Sin förtrogne, kallat på Mûsâ på hans språk, dragit honom intill Sig i en hemlighetsfull gemenskap, befallt Nûh att bygga en ark under Hans öga, underrättat oss att en kvinna blir varken havande eller föder utan Hans kännedom, låtit oss veta att allt utom Hans ansikte skall utplånas och varnat Sina slavar för Sig själv som inte liknar skapelsernas själar.

Jag tackar Honom för att Han han gett mig gåvan att tro på alla min Herres (´azza wa djall) egenskaper och alla Hans profeter.