Tacka Allah för att få mer tillbaka

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/27)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

”Och när er Herre tillkännagav: ‘Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er mer, men om ni visar otacksamhet, är Mitt straff sannerligen strängt!’”1

Det vill säga om ni tackar för Min gåva, såtillvida att ni tror och lyder:

لَأَزِيدَنَّكُمْ

… skall Jag ge er mer…”

Det vill säga av gåvor. Det har sagts att tacksamhet handlar om att knyta det befintliga och jaga det obefintliga. Det har också sagts att versen betyder att om ni tackar med lydnad ger Jag er mer i belöning.

وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

… men om ni visar otacksamhet, är Mitt straff sannerligen strängt!’”

Det vill säga om ni förnekar Min gåva och låter bli att tacka för den.

114:7