Tack och avvisning

Den tredje utgåvan av denna dyrbara bok ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” särskiljer sig från de två tidigare utgåvorna på flera punkter varav de två viktigaste är:

1 – Jag har filtrerat och rensat den på hadîther som jag med tiden insett hör mer hemma i ”Dha´îf-ut-Targhîb wat-Tarhîb”. I de två tidigare upplagorna är hadîtherna numrerade med 43, 53, 150, 645, 851, 1041, 1069 och 1071.

Den första hadîthen är tack vare den ädle Shaykh Bakr bin ´Abdillâh Abû Zayds upplysning om dess svaghet i hans avhandling ”Kayfiyyat-un-Nuhûdh fîs-Salâh”1. Det säger jag dels för att det är obligatoriskt att erkänna en tjänst, dels för att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som inte tackar människorna tackar inte heller Allâh.”

Det går dock inte emot att jag är oense med honom kring många saker i den avhandlingen, framför allt hans försvagning av hadîthen om resningen på knogarna2. Jag har förvisso avvisat honom och ingående klargjort hans fel i hans försvagning av hadîthen, vilket kan läsas i ”Tamâm-ul-Minnah”3.

1Kayfiyyat-un-Nuhûdh fîs-Salâh, sid. 86

3Tamâm-ul-Minnah, sid. 196