Tabdî´ kräver Iqâmat-ul-Hudjdjah

Fråga: Man gör varken Takfîr eller Tafsîq på en individ förrän han har fått reda på sanningen. Gäller det även Tabdî´? Är det ett krav att förklara sanningen för en person för att kunna göra Tabdî´ på honom?

Svar: Ja. Varje brist som en person beskrivs med måste bekräftas. Det är inte tillåtet att stämpla en person som innovatör eller vilsen utan bevis.