Tabdî´ görs på den som avsiktligt faller i innovationer

Fråga: I dag kan vi höra en princip som nämns av studenterna och som går ut på att man anses töja på metodikens gränser om man inte gör Tabdî´ på en individ. Därtill varnar de för sina bröder som inte gör samma sak.

Svar: Vi gör endast Tabdî´ på en person som avsiktligt praktiserar en innovation, oavsett om det rör sig om Tabdî´ på individer eller inte. Vad gäller personen som praktiserar en innovation för att han okunnigt tror att den är korrekt, förklaras sanningen och Sunnah för honom. Detta är Salafs metodik.