Tabarruk via följeslagarnas kvarlevor

Fråga: Är det tillåtet att göra Tabarruk via följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) kvarlevor?

Svar: Det är inte tillåtet att göra Tabarruk via kvarlevor. Om du vill nyttas så skall du rätta dig efter följeslagarnas handlingar, älska dem, följa dem och studera deras lära. Att göra Tabarruk via deras kvarlevor av jord och lera i den bemärkelsen att en viss person har bott på en viss plats eller att en annan person har slagit läger på en annan plats är inte tillåtet. Sådant leder till avguderi.