Tabarruk är specifikt vid profetens kvarlevor

Fråga: En man sade till mig att han vill uppnå välsignelse via mig. Jag sade till honom att det inte är tillåtet varpå han argumenterade med följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) Tabarruk via Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därpå sade han att han gör Tabarruk via mina goda handlingar. Stämmer det han säger?

Svar: Det är specifikt för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Tabarruk via det som lämnar sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kropp av saliv, svett, hår eller kläder är specifikt för honom. Det är inte tillåtet att göra Tabarruk via någon annan. Följeslagarna gjorde inte Tabarruk via Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân eller ´Alî. De gjorde inte Tabarruk via sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som är samfundets bästa generation.