Ta vara på Dhûl-Hidjdjahs dagar

Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdjî (d. 1307)

al-Maw´idhah al-Hasanah, sid. 123-124

Ni kan dra lärdom av folk som dött sen tidigare. Ni kan fundera över alla budskap som ni ser. Ni kommer att passera horisonterna i grupper. Det räcker att påminna sig om döden för att sluta glädjas och börja sörja, fördöma sig själv och ångra sig för sina synder. Döden är kunnig om den som är okunnig om den, tar den som försummar den, kommer ihåg den som glömmer den och fångar den som träffar den. Överallt skickar den sina pricksäkra pilar. Alla skapelser kommer att ha en svår dag hos den. Varför, Allâhs slavar, vänder ni ryggen åt denna påminnelse? Hur länge ska ni utsätta er själva för Hans vrede? Hör inte era öron det som läses? Ser inte ögonen lärdomarna? Jo, men hjärtan är täckta av synder. De bländar inte ögonen utan hjärtan. Vet ni inte att ni förr eller senare ska hemsökas av döden? Och att jordelivet går mot sitt slut? Varför påverkas ni inte av skrämsel och hot? Varför påverkas ni inte av lovade belöningar? Ni skjuter upp på efterlivets handlingar medan döden följer er med blicken. Varje ögonblick träffar dess pilar någon av er. Snabbt för tiden er till det Eviga boendet. Varje dag hör ni röster som ger er nya besked. Ta till vara på era liv som håller på att slutas. Samla på er proviant från detta liv – dess bästa proviant är gudsfruktan.

Dessa dagar är förträffliga och väldigare än alla andra dagar. Flera hadîther har nämnts om dem och det har autentiserats att er utvalde profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastade dem, framför allt ´Arafah-dagen vars dygd är allom bekant. Ångra er inför er Herre. Se till att lyda Honom. Om ni bara visste hur mycket ni och era barn är skyldiga att göra det. Dessa dagar har era bröder tagit på sig Ihrâm, begett sig mot Heliga huset och högt lovat och prisat sin Herre. Även om ni är långt borta från dem fysiskt sett, ska ni också ödmjuka er inför den Allvetande Konungen.