Ta upp din fattigdom med Allâh

at-Tirmidhî sade:

2326 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Mahdî berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Bashîr Abû Ismâ´îl, från Sayyâr, från Târiq bin Shihâb, från ´Abdullâh bin Mas´ûd som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som råkar ut för en fattigdom och tar upp den för människorna, kommer inte att bli av med sin fattigdom. Och den som råkar ut för en fattigdom och tar upp den för Allâh, påskyndar Allâh hans uppehälle antingen i detta liv eller också i nästa liv.”

Hadîthen är god, autentisk och främmande.

FÖRKLARANDE

”Den som råkar ut för en fattigdom och tar upp den för människorna…” Det vill säga nämner den för dem i ett klagande syfte i hopp om att de skall rädda honom från den.

”… kommer inte att bli av med sin fattigdom.” Hans behov kommer inte att uppfyllas och hans fattigdom kommer inte att upphöra. Så fort ett behov uppfylls uppstår ett än värre.

”Och den som råkar ut för en fattigdom och tar upp den för Allâh…” Det vill säga sätter sitt hopp till sin Herre.

Hos Abû Dâwûd står det:

”… påskyndar Allâh hans rikedom (بالغنى ) antingen med en snabb död eller också med en snabb rikedom.”

al-Qarî sade:

”En teori är att den snabba döden drabbar hans släkting som han får ärva.”

Han sade när han förklarade ordet rikedom (بالغنى ):

”Det kan också vara (غن) som betyder lättnad.”