Ta tillbaka dina fel

En annan anledning att jag än en gång kollat igenom denna bok är människans naturliga vana att förfela och glömma. Även om det är bekräftat i Qur’ânen och Sunnah att man inte ställs till svars för det, så är det inte tillåtet att vidhålla fel efter att det klargjorts. Därför poängterar jag alltid mina misstag och fel i mina böcker för att sedermera korrigera dem inför nästa utgåva. Så har jag gjort i alla mina återtryckta böcker. Att lustfyllda belackare och förtalare, som för övrigt är kända för att förakta Sunnah och dess kallare och betrakta rätt som orätt och vice versa, utnyttjar det förhindrar mig inte från att korrigera mina fel. I själva verket blundar de för att våra imamer återvände till sanningen då den klargjordes för dem, något allom bekanta rapporteringar vittnar om.

När människan inser detta mänskliga faktum frigörs hon från egenkärlek och inbilskhet till förmån för ett evigt erkännande av bristfällighet och tillkortakommande. Syftet är dels att ta igen den missade riktigheten och sanningen och förse läsarna med det bästa och nyttigaste, dels att tillhöra skaran profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

”De bästa människorna är de nyttigaste för människorna.”1

1Se ”as-Sahîhah” (127).