Ta kunskap från gamlingarna

Fråga: Jag skulle vilja att ni klargör profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Ett av Domedagens tecken är att kunskapen söks hos de små.”

Vad menas med de små?

Svar: De unga. De små är de unga. Ungdomen består av lättsinnighet och avsaknad stadighet. Studier hos de äldre är stadigare och pålitligare. Det är betydelsen. De små är de unga. I princip saknar de unga stabilitet och stadga i frågor. De har i princip bråttom. Ju äldre en student är desto stabilare och skickligare är han.