Ta kunskap från dess folk

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det finns ingen natt eller dag hos er Herre. Himlarnas och jordens ljus härrör från Hans ansiktes ljus.”

Är det korrekt att tolka ansiktet som en skapelse, böneriktning eller riktning? Hans ord är överensstämmande med:

”Jag söker skydd i Ditt ansikte som har lyst upp mörkret.”1

Han bifogade ljuset till ansiktet och ansiktet till essensen. Ibn Mas´ûds ord tolkar Allâhs ord:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

”Allâh är himlarnas och jordens ljus.”2

Sysselsätt dig därför inte med de senare generationernas uttalanden. Ta istället kunskap från dess folk. Abû Dâwûd rapporterade i sin ”as-Sunan” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han gick in i moskén:

أَعُوذُ باللهِ الْعَظِيم وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

”Jag söker skydd hos Allâh, den Väldige, och via Hans ädla ansikte och via Hans eviga makt från den fördömde Satan.”3

Fundera över hur han skilde på essensen och ansiktet.

1at-Tabarânî (14764). Svag enligt al-Albânî i ”adh-Dha´îfah” (6/486).

224:35

3Abû Dâwûd (466).