Ta inte på dig skorna stående

´Allâmah Muhammad Shams-ul-Haqq al-´Âdhîmâbâdî (d. 1329)
´Awn-ul-Ma´bûd (11/131)

Abû Dâwûd sade:

4129 – Muhammad bin ´Abdir-Rahîm Abû Yahyâ berättade för oss: Abû Ahmad az-Zubayrî underrättade oss: Ibrâhîm bin Tahmân berättade för oss, från Abûz-Zubayr, från Djâbir som sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade att man tar på sig skorna stående.”1

al-Khattâbî sade:

“Han förmenade att man tar på sig skorna stående för att det är lättare att göra det sittande. En annan anledning kan vara att man kan ta på sig dem på fel fot om man gör det stående. Till följd därav befallde han att man sitter ned och tar hjälp av händerna för att undvika faran däri.”2

Förövrigt förblev al-Mundhirî tyst om hadîthen.

1Autentisk enligt al-Albânî I “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2/257).

2Imâm Abûl-Hasan as-Sindî (rahimahullâh) sade:

“Det har sagts att detta endast gäller i bönen. Andra har sagt att detta gäller om det är svårt att på sig skorna stående liksom läderstrumpor eller skor som måste knytas.” (Sharh Sunan Ibn Mâdjah (4/167))