Ta inte ens samma väg som innovatören

al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”Om du ser en innovatör på en väg så skall du ta en annan väg.”

Detta är en varning för umgänge med Ahl-ul-Bid´a och att man inte ens skall träffa varandra på vägen eller någon annanstans. Om du ser honom på en väg så tar du bara en annan väg för att undkomma hans ondska.

al-Fudhayl bin ´Iyâdh (rahimahullâh) är omtyckt bland Sûfiyyah. De säger att han var en av dem. Låt dem då praktisera hans ord och lämna innovationerna och bekämpa innovatörerna liksom al-Fudhayl bin ´Iyâdh gjorde.