Ta inte efter hedningarnas sätt

Jeremia 10:1

1Hör det ord som Herren talar till er, Israels folk.

2Så säger Herren:

Ta inte efter andra folk,

bli inte skrämda av tecknen på himlen,

som skrämmer de andra folken1.

3De gudar folken skräms av är tomhet,

stockar man huggit i skogen.

Hantverkare har yxat till dem

4och prytt dem med silver och guld.

De måste fästas med hammare och spik

för att inte ramla omkull.

5De liknar fågelskrämmor på ett gurkfält,

de kan inte tala,

de måste bäras, de kan inte gå.

Frukta dem inte,

de kan inte göra något ont –

och något gott kan de heller inte göra.

6Ingen är som du, Herre,

du är stor, stort och mäktigt är ditt namn.

1”I skolen icke vänja eder vid hedningarnas sätt  och icke förfäras för himmelens tecken,  därför att hedningarna förfäras för dem.” https://www.bible.com/bible/166/JER.10.SVEN