Ta inte efter hedningarna

Jeremiahs brev 1:3

https://old.bibeln.se/las/2k/jer_br 

I Babylon kommer ni att få se gudar av silver, guld och trä, som bärs omkring på människors axlar och väcker hedningarnas fruktan.

Akta er då, så att ni inte tar efter det främmande folket och grips av samma fruktan för dessa gudar,

när ni ser dem hyllas av folkmassan som går före och efter. Säg i stället för er själva: »Det är dig, vår härskare, som vi skall tillbe.«

Ty min ängel följer er, och han skyddar era liv.