Ta inte efter Egyptens och Kanaans seder

Tredje Moseboken 18:1

1Herren talade till Mose:

2Säg till israeliterna: Jag är Herren, er Gud. 3Ni skall inte göra som man gör i Egypten, där ni en gång bodde, inte heller som man gör i Kanaan, dit jag skall föra er. Ta inte efter deras seder. 4Följ mina stadgar, håll mina bud och rätta er efter dem. Jag är Herren, er Gud. 5Håll mina bud och stadgar, ty den som gör det skall leva genom dem. Jag är Herren.