Ta inte bort gravstenarna

Fråga: I vårt land är gravarna försedda med gravstenar med de dödas namn. Vad åligger oss sett till att det blir problem om vi avlägsnar gravstenarna?

Svar: Ta inte bort dem. Se istället till att lära människorna, kalla dem till Allâh och klargöra för dem.