Ta inget av den här kvinnan

Fråga: Jag är en kvinnlig student och undrar hur jag skall förhålla mig till en kvinnlig kallare som säger att hon är Salafiyyah samtidigt som hon uppmanar till att man inte skall be Allâh benåda Imâm an-Nawawî och att boken ”Tafsîr-ul-Djalâlayn” skall brännas. Kan jag ta kunskap av henne…

Svar: Det är extremism. Hon är extrem. Ta inte efter henne och ta ingen kunskap av henne. Det är extremism.

Imâm an-Nawawî var en ädel imam.

Boken ”Tafsîr-ul-Djalâlayn” är nyttig och består av väldiga kuriosum ehuru vissa egenskaper förvrängs i den. Men den är accepterad av de lärda. Dess två författare var två ädla imamer; as-Suyûtî och al-Mahiliî. De tillhör de kända imamerna.