Ta igen missade böner?

Fråga: En person lämnar några obligatoriska böner varefter han ångrar sig. Måste han ta igen dem?

Svar: Han tar inte igen dem om han avsiktligt låter bli att be dem. Det finns inget bevis för det. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som försover sig till en bön skall be den när han vaknar och den som glömmer bort en bön skall be den när han kommer ihåg den.”

Det bevisar att han inte skall ta igen den om han lämnar den avsiktligt. Istället skall han ångra sig inför Allâh och slå vakt om bönerna. Ty den som lämnar en bön avsiktligt hädar. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”1

1at-Tirmidhî (2621), an-Nasâ’î (463) och Ibn Mâdjah (1079). Autentisk enligt al-Albânî.