Ta hänsyn till äldre elever

Läraren måste gå stegvis framåt med eleverna så att de bemästrar ämnet de studerar. Bakr Abû Zayd sade:

”Han skall inte låta förstaklassarna sitta på andraklassarnas lektion, och så vidare, för att inte skapa oreda.”

Det sistnämnda klarar jag inte av. Jag undervisar både unga och äldre när jag lär ut böcker och säger till den unge att han får gå. Därefter får han gå successivt framåt tills han får kött på benen. Anledningen är att studenter kommer till mig hela tiden. Om jag tar hänsyn till alla nya som kommer försummar jag de gamla elevernas rätt. Om vi exempelvis har kommit till kapitlet om bönen i Zâd-ul-Mustaqni´ och jag ser att nya personer har kommit till lektionen varpå jag börjar om från början med kapitlet om reningen. Vad gör vi då nästa år när en ny våg elever kommer? Vi börjar om från början med kapitlet om reningen. Det är orättvist mot de gamla studenterna. I så fall förblir vi på det första kapitlet. Det är inte korrekt.