Ta farväl av Ramadhân

Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdjî (d. 1307)

al-Maw´idhah al-Hasanah, sid. 108-109

Människor! Månaden Ramadhân är helt visst på väg att ta farväl och dess avgång nalkas. Den kommer att vittna för dem som lydde och handlade rätt och mot dem som avvek och trotsade. Ni som har hjärtan och hjärnor! Var är avhållsamhetens och acceptansens ljus i mörkret? Var är bevisen på kroppar och hudar som intygar om allvar och flit i Ramadhân? Den är tvivelsutan på väg att ge sig iväg, så se till att följa den ut och njuta av dess kvarstående dagar och kasta inte bort dem. Månaden Ramadhân ersätts inte med någon annan månad. Under denna månad fylls hjärtan, synder raderas och rädda tryggas. Moskéerna är fulla. Dagarna består av välgörenhet och fasta, nätterna av läsning och bön. Dagarna är fridfulla. Änglarna stiger ned. Fångar friges och släpps. Ta tillfället i akt, ty många av er kommer kanske inte att uppleva den nästa år. Den som erhåller lycka och framgång har segrat. Den som mister alla byten och belöningar har förlorat. Vakna ur sömnen och förbered er färdkost inför Domedagen. Utöka era handlingar inför Skördens dag.

Allâhs slavar! Denna månads avgång har närmats och nalkats. Måhända blir det inte möjligt att uppleva den igen. Om jag bara visste vem som har förlorat på grund av bedrägeri och vem som har efterlevt den Nåderikes pakt. Du försumlige! Ta chansen och lyd Skänkaren och skynda till goda handlingar. Skulle belöningen för den som gör gott vara annat än gott? Du nonchalante! Vakna och titta vad som återstår av dagarna och se till att Ramadhân inte vittnar mot dig för dina fula synder. Förbered dig inför din egen avgång innan det är för sent. Må Allâh benåda personen som ångrar sig uppriktigt inför Allâh och återvänder till sin Herre. Vinnare är han som återvänder till Honom, kompenserar de resterande dagarna för allt han har mist och handlar flitigt månaden ut. Handlingar räknas trots allt efter de sista.