Ta efter Allâhs karaktärer?

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

al-Muhâdharah ad-Difâ´iyyah, sid. 12

Hadîthen ”Ta efter Allâhs karaktärer” är grundlös och saknar både existens i Hadîth-böckerna och berättarkedja. Därtill är också dess betydelse fel eftersom de omnämnda karaktärerna åsyftar självfallet Allâhs egenskaper. Allâh är ju beskriven med väldighet och högmod, upplivning och avlivning – ska slaven också vara det? Naturligtvis inte.

Måhända undrar någon om inte slaven är beskriven med kunskap, förmåga, liv och existens som också är Allâhs egenskaper. Jo, men Skaparens (ta´âlâ) kunskap är inte som slavens kunskap. Detsamma kan sägas om Hans förmåga, liv och existens. Det hela klargörs bland annat av att skapelsens kunskap är också skapad och därmed lämpad för skapelsen. Den föregås av okunskap och drabbas av glömska. Inte sällan glömmer vi saker. Alltså är skapelsens kunskap nedsatt och omfattar inte allting. Herrens (subhânahu wa ta´âlâ) kunskap är emellertid evig; den varken föregås av okunskap eller drabbas av glömska eller försummelse. Den omfattar alla skapelser. Detsamma kan sägas om alla andra Hans egenskaper vilkas namn Han har gemensamt med skapelsen; givmildhet, generositet, nåd, överseende, kärlek och ilska. På så vis blåser tvivlet bort och sanningen klargörs.