Ta det till domstolen!

Fråga: En muslimsk man och en muslimsk kvinna i ett otroget land har blivit vigda av en kvinna. Både förmyndare och vittnen saknades eftersom de inte kunde hitta någon ha kunskap om äktenskapsrelaterade domar bortsett från den här kvinnan. Skall deras föregående äktenskapskontrakt godkännas?

Svar: Det får tas till den föreskrivna domstolen. De får gå till den föreskrivna domstolen som får granska äktenskapskontraktet. Jag går inte in i kontrakt. Det är domstolarna som gör det.

Dock finns det inte ett otroget land utan att det finns ett islamiskt center eller islamiska samfund där. Om de hade gått till det islamiska centret och låtit dess ordförande viga dem skulle äktenskapskontraktet varit giltigt. Ordföranden för det islamiska centret i det otrogna landet tar den muslimske makthavarens plats. Han vikarierar för honom.