Ta det med de stora lärda

Fråga 13: Hur skall en Salafî i ett otroget land förhålla sig sunt till de lärdas olika uttalanden kring kritik och beröm?

Svar: För det första är sanningen på en sida och odelbar.

För det andra varierar liknande frågor från en person till en annan. De förstår dem olika. Den som förstår sanningen med dess bevis via en lärds åsikt skall hålla sig till den bevisade sanningen och lämna allting annat. Sanningen är en. Det är sanningen som skall betraktas, inte personen.

Om han inte klarar av att se vilka lärda som har rätt och vilka som har fel, hänvisar han till de stora lärda som han litar på. Det spelar ingen roll om de är i det här landet eller utomlands. Det skall hänvisas till dem. Åsikterna skall tas med dem. Acceptera deras åsikt därefter. Be dem om bevis. Han är ju student, han vill förstå sakfrågan utmed bevis. Så klargörs sanningen.

Att studenter sinsemellan sitter och diskuterar en fråga som det råder delade åsikter om, utan hänsyn till om den handlar om metodik eller förgreningsfrågor, är bara fruktlöst och meningslöst. De kanske till och med blir osams. Vägen som klargör sanningen från osanningen ligger i hänvisning till de lärda. De lärda citerar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med en korrekt förståelse. Det är välkänt om dem. Det är vad Allâh har befallt oss när Han sade:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen.”1

Det vill säga åt Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

14:59