Ta det korrekta och lämna det inkorrekta – en vidrig princip

Imâm al-Barbahârî sade:

”Sufyân ath-Thawrî sade: ”Den som lyssnar på en innovatör har gått ut ur Allâhs skydd och lämnat över sig åt den.”

Det vill säga åt innovationen.”

Sufyân ath-Thawrî är en av islams imamer och vägledningens stora personligheter. Förmodligen är hans bevis för det här uttalandet sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varning för det dåliga umgänget som tveklöst kommer att skada och medföra farliga konsekvenser.

Den som motstrider sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varningar utsätter sig själv för ondska och lämnar över sig till sig själv. Den som lyssnar på Ahl-ul-Bid´a skall varnas för det eftersom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd honom och varnade honom för det. Detsamma har Salaf gjort. De har förbjudit och varnat för att det skall sittas med Ahl-ul-Bid´a och att kunskap tas från dem.

Du säger att du skall läsa och lyssna och acceptera sanningen och förkasta falskheten. Så lyder den kända principen idag som de har lurat ungdomarna med – ungdomar som brukade följa Salaf. De kom till dem med denna vidriga princip och sade till dem att läsa böcker som är skrivna av al-Ikhwân al-Muslimûn, Djamâ´at-ut-Tablîgh, andra Ahl-ul-Bid´a, Sûfiyyah och Râfidhah och att acceptera sanningen och förkasta falskheten.

Men stackaren vet inte vad sanningen är för något. Han skiljer inte mellan sanning och falskhet. Han läser falskheten och tror att den är sann och accepterar den. Han läser sanningen och tror att den är falsk och förkastar den. Så går han vilse.

Denne har Allâh lämnat över åt sig själv. Om han bara hade hållit fast vid Sunnah och lyssnat på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) instruktion och följeslagarnas och Salafs position och skyddat den Sunnah som han har, hade han klarat sig. Men han blev lurad och Allâh lämnade över honom åt sig själv. Detta beror på att han lurades för att han såg upp till sig själv. Vissa människor faller i detta. Han förlitar sig på sig själv och ser sig själv som en ledare när han i själva verket är okunnig. Således faller han i de vilsnas fälla. Han går vilse mycket snabbt och blir en av de vilsna. Varför? För att Allâh försakade honom och lämnade över honom till sig själv.