Ta bidrag från ett otroget land och leva i ett muslimskt land

Fråga: I vissa otrogna länder får man bidrag varje månad till dess att man får ett jobb. Det är en summa som gör det möjligt att leva i ett muslimskt land. Är det tillåtet att fortsätta ta detta bidrag, flytta till ett muslimskt land och framstå som att man lever kvar i det otrogna landet för att kunna få de pengarna?

Svar: Det är svindleri och lögn. En muslim får inte svindla och ljuga. Om de otrogna får reda på att muslimen svindlar och ljuger på detta vis så kommer de att anklaga islam och muslimerna för dessa handlingar. Det lockar från islam. Det är inte tillåtet.

Beträffande den som lever bland dem, får statliga bidrag från dem och inte klarar av att utvandra, så anser jag det inte vara några problem att ta emot dem.