Ta avstånd från Salafiyyah eller klargöra Salafiyyah?

Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî

Fråga: De senaste åren har det uppstått ett fenomen där dess förespråkare försöker dölja associering med Salafiyyah. Deras argument är att Salafiyyah har svärtats ned i medierna på grund av Khawâridj och terrorister. Är Salafiyyûn härmed skyldiga att ta avstånd från denna associering och denna benämning eller är de skyldiga att klargöra Salafiyyahs realia och blotta Khawâridjs realia?

Svar: Det tankesättet, nämligen att svärta Salafiyyûns rykte och ta avstånd från Salafiyyah, drivs först och främst av Fattiga Brödraskapet (الإخوان المفلسون). Det vill säga Muslimska Brödraskapet (الإخوان المسلمون), men jag kallar dem som vår Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) kallade dem: Fattiga Brödraskapet. Bland de sista som varnade för dem, var en man [oklart ljud ] från Saudiarabien. Det är en ära att associeras med Salafiyyah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhâ):

Jag är en god föregångare (السلف) för din del.”1

De säger att det ordet var obefintligt förr. Det var visst befintligt och betyder föregångare. Dock kan det finnas föregångare i godhet och föregångare i ondska. När en muslim säger att han är Salafî, menar han att han rättar sig efter Salaf, som följde profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. Om dessa människor försöker frigöra sig från den benämningen bara för att behaga folk som inte behagas av den, ska de veta att målen inte främjar medlen. Tala om för dem att fortsätta och att klargöra betydelsen av sann Salafiyyah. Salafiyyah står för Sunnah, islam, Ahl-us-Sunnah, Stödda gruppen, Räddade gruppen, Ahl-ul-Hadith och Salafs anhängare – synonymer med andra ord. Säg till dem att de inte ska ta avstånd från den benämningen och att de refererar till Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) ord gällande associering med Salafiyyah och att associeringen är påbjuden.

1al-Bukhârî (3623) och Muslim (2450).