Systrarna ger bort sitt arv till storebrodern

Fråga: En man har dött och lämnat efter sig söner och döttrar. När de skulle dela upp marken gick döttrarna med på att ge sina andelar till den äldste brodern. De har emellertid två andra bröder också. Vad är domen för detta?

Svar: Det är tillåtet. Det är inte obligatoriskt för ett syskon att fördela gåvorna jämnt mellan syskonen. Det obligatoriska är att fadern fördelar gåvorna jämnt mellan barnen. Det är alltså okej om det inte fördelas jämnt syskonen emellan. Det är tillåtet att ge till ett syskon till skillnad ifrån ett annat eller att ge mer till ett och mindre till ett annat eftersom det är inte är obligatoriskt att ge rättvist.