Syster gift med rik man

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/520-521)

717 – Jag frågade min fader om det är tillåtet för en välbärgad man att betala allmosa till sin syster som är gift med en välbärgad man? Han svarade:

Det får han inte gör förutom om hennes make besvärar henne och inte sörjer för henne; i så fall får han ge till henne.”

Jag sade till min fader:

Får han ge henne om hon äger smycken värda 50 silvermynt?”

Han svarade:

Nej.”