Syster ammar sin broder

Fråga: En kvinna ammade sin biologiske broder. Vad är domen för att deras barn gifter sig med varandra?

Svar: Om en kvinna ammar sin biologiske broder blir han hennes son. Hans barn blir hennes barn. Hon blir deras di-farmor. Hennes barn blir pojkens syskon och farbröder till hans barn. I detta fall är det inte tillåtet att de gifter sig med varandra. Di-kvinnans barn blir farbröder till pojkens barn. Pojkens barn blir barnbarn till di-kvinnan. Hennes döttrar blir deras fastrar. Likaså blir pojken di-son till di-moderns make och broder till hans barn från en annan kvinna.