Synen av Allâh kan bekräftas via intellektet

Beträffande synen av Allâh, så är den möjlig att bekräfta via intellektet. Okunnighet om den är som okunnighet om att Allâh är vetande och förmögen. Ty det är inte omöjligt att se något som har egenskaper. Om den Evige har egenskaper så måste den för sina handlingar ansvarige personen tro på att hans Skapare också kan ses. Gör han inte det anses han vara otrogen.