Syndigt att glömma bort den memorerade Qur’ânen

Qur’ân-läsning för Allâhs (ta´âlâ) sak medför en väldig belöning. Om personen läser Qur’ânen för att inte glömma det han har memorerat belönas han också, ty det är syndigt att glömma bort den. Om han då avser både plikten i att förvara det memorerade samt förrätta påbudet och undvika förbudet, så har han avsett en dyrkan. Hur skall han inte belönas för det?