Syndiga och snabba imamer

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 221-222

Fråga: Vad är domen för att be bakom en syndig imam som exempelvis har kläderna under anklarna och rakar skägget? Är bönen bakom en sådan imam korrekt? Vad gör man annars?

Svar: Bön bakom syndiga imamer är korrekt. Deras synder tillkommer dem och din bön tillkommer dig, oavsett om de har kläderna under anklarna, rakar skäggen eller röker. Ty följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) bad bakom al-Hadjdjâdj bin Yûsuf ath-Thaqafî som var känd för sitt syndiga tillstånd. Däremot får du försöka se till innan bönen börjar att imamen inte är syndig. Men om han redan står och ber och du sluter dig till bönen, så är din bön korrekt. Vissa imamer ber så snabbt att de är omöjligt för de ledda att utföra bönens pelare bakom honom. Om du märker det ska du inte be bakom honom. Även om du sluter dig till honom och han går ned i Rukû´ och upp för Rukû´och du vet att du inte kommer att hinna med pelarna bakom honom, måste du avse separation från honom så att du kan be i lugn och ro.