Syndiga ledare måste lydas

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag befaller er att frukta Allâh (´azza wa djall) och lyssna och lyda om så en slav skulle ta makten över er. Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde gehör och lydnad till makthavarna. Den plikten bevisas i Qur’ânen och Sunnah. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

”Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.”2

Lydnad till makthavare kommer på tredje plats. Värt att notera är att lydnaden till makthavare är inskränkt och medföljer lydnaden till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det betyder att han inte åtlyds om han befaller något som trotsar Allâh (´azza wa djall).

Tillsynes bevisar hadîthen att makthavaren måste lydas ehuru han är syndig så länge han inte befaller synd, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Du skall lyssna till och lyda ledaren ehuru din rygg pryglas och din egendom beslagtas. Lyssna och lyd!”3

Att oskäligt ta någons egendom och prygla dennes rygg är ju naturligtvis en synd. Det till trots säger man inte till makthavaren:

”Jag kommer inte att lyda dig förrän du lyder din Herre.”

Det är förbjudet att säga så. Han måste lyda makthavaren fastän han trotsar sin Herre. Dock ska han inte lyda honom när han befaller synd.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

24:59

3Muslim (1847).