Syndiga gravstenar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (30)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Den som jämför Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis, påbud och förbud kring gravar och följeslagarnas praxis med majoritetens praxis idag, ser en klar kontrast och motstridighet som inte kan kombineras på något sätt… Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd skrift på gravarna. Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att man vitkalkar gravar och skriver på dem.”1

Dessa människor förser gravarna med gravstenar som de skriver Qur’ânen och annat på.”2

Idag reser de gravstenar av marmor och skriver på dem de dödas namn, dödsdatum och hela deras biografier. Det är trots mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1at-Tirmidhî (1052) och Abû Dâwûd (3225).

2Ighâthat-ul-Lahfân (1/144).