Synderna som stryks i samband med fastan under ´Arafah- och ´Ashûrâ’-dagarna

Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fastan under ´Arafah-dagen stryker två års synder och fastan under ´Âshûrâ’-dagen stryker ett års synder.”1

Men bara för att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oinskränkt sade att de stryker synder, så betyder det inte att de stryker de stora synderna utan ånger. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De fem bönerna, [tiden mellan] en fredagsbön och en annan fredagsbön och [tiden mellan] en Ramadhân och en annan Ramadhân stryker bort allt däremellan så länge de stora synderna undviks.”2

Det är allmänt känt att bönen är bättre än fastan och att fastan i Ramadhân är väldigare än fastan under ´Arafah-dagen samt att synder inte stryks om inte stora synder undviks, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inskränkte. Hur kan man då tro att frivillig fasta under ´Arafah-dagen stryker otukt, stöld, alkoholmissbruk, hasardspel, magi och annat? Det sker inte.

1Muslim (1162) och Abû Dâwûd (749).

2Muslim (233), at-Tirmidhî (214), Ibn Mâdjah (106) och Ahmad (2/359).