Synder påverkar syndarens tro negativt

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 54-55

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

85 – Vi säger inte att synder inte påverkar syndarens tro negativt.

FÖRKLARING

Han avser att avvisa Murdji’ah som anser att synder inte påverkar tron negativt liksom goda handlingar inte gagnar otron. Dessa människor är rena motsatsen till Khawâridj som beskyller stora muslimska syndare för otro, samt Mu´tazilah som menar att stora synder annullerar tron till fullo så att ingenting kvarstår. Skillnaden mellan dem är att Khawâridj anser att syndaren blir otrogen medan Mu´tazilah menar att han är varken troende eller otrogen. Enligt Mu´tazilah befinner sig syndaren i ingenmansland, mellan tro och otro – en dogm som är typisk för dem. Däremot anser de att han ska förbli i helvetet.

När jag läste om olika sekter och teser brukade jag råka på Mu´tazilahs extrema dogmer. Det fick mig att referera till deras stormäns biografier. Jag hittade fasansfulla exempel på gäck av religionen och dess helgd, som för min del räckte för att fastställa att deras dogm och sekt är osunda. Den som läser om an-Nadhdhâm, Abûl-Hudhayl al-´Allâf och den skamlöse al-Djâhîd inser det.