Synder påverkar personens troslära

publicerad
22.10.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/13518

Datum: 1432-11-09/2011-10-06

Fråga: Påverkas trosläran av synder och olydnad? Hur lämnar den troende synder och olydnad?

Svar: Ja. Synder och olydnad får trosläran att sjunka. Om de är små eller stora, bortsett från avguderiet, sjunker trosläran.