Synder i landet betyder inte att ledaren anser dem vara lovliga

Fråga: Takfîriyyûn har påverkat ungdomarna på ett mycket negativt sätt. De rättfärdigar sin Takfîr med flera frågor däribland beslutet att ha banker med räntor samt lojalitet till icke-muslimerna.

Svar: Beslutet att ha banker med räntor, innebär inte att man anser det vara lovligt. En synds existens är en sak, medan att förklara den vara lovlig är en helt annan. Att en synd förekommer betyder inte att man anser den vara lovlig. En synd kan förekomma samtidigt som man erkänner sitt fel och vet att man syndar. Beträffande att anse det vara lovligt, så räknas det till den som säger:

”Detta är lovligt, inte förbjudet.”

Detta är att anse något vara lovligt. Däremot innebär det inte att man förklarat denna synd vara lovlig bara för att den existerar.