Synden i att tvista kring Qur’ânen

Författare: Imâm
Abû Bakr al-Âdjurrî
Källa: ash-Sharî´ah, sid. 78-79
Dâr al-Kitâb al-´Arabî
publicerad
28.01.2008

50 – Att det är otro att tvista kring Qur’ânen innebär att
en person säger till en annan: ”Min läsning är bättre än din”, medan den
andre säger till den förste: ”Min läsning är bättre än din”. Härmed beskyller
de varandra för lögn. Till dessa skall man säga följande:

Låt var och en läsa på det sätt han har lärt sig,
utan att kritisera den andres läsning. Frukta Allâh! Handla enligt de
klara verserna och bekräfta de mindre klara. Fundera över dess exempel,
förklara det lovliga vara lovligt och det olovliga vara olovligt.

51 – ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Lär er kunskap. Därefter skall ni lära
er harmoni och mildhet till kunskapen. Ödmjuka er inför den ni tar er
kunskap från, för att de som tar kunskap från er skall ödmjuka
sig inför er.”